Baanvisa

logo Baanvisa

วีซ่าเชงเก้น คืออะไร

สหภาพยุโรป เป็นดินแดนเสรีไร้พรมแดนอย่างแท้จริง และเป็นโมเดลแรกของโลกที่ไม่มีเขตพรมแดนกั้น หรือการตรวจลงตราหนังสือเดินทางระหว่างพรมแดน สหภาพยุโรปรวมกันเป็นเขตเศรษฐกิจเดียวกัน และใช้สกุลเงินเดียวกัน และยังให้ใช้วีซ่าที่มีชื่อเรียกโดยติดปาก หรือ ยอมรับซึ่งกันและกัน เรียกว่า วีซ่าเชงเก้น ซึ่งทำให้ การถือวีซ่าเชงเก้นสามารถเดินทางไปได้ทั่ว ทั้งเข้า และ ออกทั่วยุโรป นั่นเอง

Written by Baanvisa

ทำวีซ่าเชงเก้นกับเราดีอย่างไร

เชงเก้นวีซ่า หรือ วีซ่าที่เดินทางเข้ายุโรป มีความซับซ้อนเรื่องการเตรียมเอกสารพอสมควร ซึ่งการยื่นวีซ่าเชงเก้นนั้น เราจะถามรายละเอียดลูกค้าอย่างถี่ถัวน เพื่อที่จะแนะนำได้อย่างถูกต้องว่าลูกค้าควรยื่นช่วงเวลาไหน เพื่อให้ได้วีซ่าที่ทัน และ เลี่ยงช่วงคิวขาดตลาดได้อย่างไร 

โดยบ้านวีซ่าจะช่วยดูและแนะนำ สอบถามรายละเอียดส่วนตัวลูกค้าต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าเข้าเกณฑ์การยื่นขอวีซ่าและได้วีซ่าในเวลาไม่นาน ด้วยเหตุที่เราทำงานเร็ว ตอบไลน์ไว ทำให้ลูกค้าประทับใจ และมักกลับมาใช้บริการเราบ่อยครั้งจนเป็นลูกค้าที่แอดมินเรารู้ใจกันเลยทีเดียว การบริการที่ยอดเยี่ยมและเอาใจใส่ และประสบการณ์การทำวีซ่ามาอย่างหลายรูปแบบ ทำให้เรายืนหยัดทำธุรกิจวีซ่ามาแล้วอย่างยาวนานมากกว่า 10 ปี 

 

Written by Baanvisa

วีซ่าเชงเก้น มีอายุเท่าไหร่

อายุของวีซ่าเชงเก้น (ท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือน) นั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนที่เราขอไปตอนสมัครว่าจะเดินทางไปกี่วัน โดยปกติ ทางสถานทูตจะพิจารณาจากเครดิตของผู้ขอ เช่น หากไม่เคยเดินทางไปในยุโรปเลย ก็อาจจะให้ตามจำนวนวันขอ หรือ มากกว่านั้น ถึง 1-3 เดือน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต และหากเคยเดินทางเข้าบ่อยแล้วจึงมีเครดิตที่น่าเชื่อถือ ก็อาจจะได้วีซ่ายาว 1,2,3 ปี

Written by Baanvisa

ประเภทของวีซ่าเชงเก้นที่เราให้บริการ

วีซ่าท่องเที่ยว หรือวีซ่าเยี่ยมเยือน

เดินทางไประยะสั้นเพื่อจุดประสงค์การท่องเที่ยว หรือเยี่ยมแฟนที่เคยเจอกันแล้ว

วีซ่าธุรกิจ

ไปเข้าร่วมสัมมนา ประชุม หรือออกงานแฟร์

วีซ่านักเรียน

เรียนภาษาระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน

การดำเนินการขอวีซ่าเชงเก้น

มัดจำการดำเนินการ

ชำระค่ามัดจำการดำเนินการทำวีซ่า

ส่งเอกสารและข้อมูล

ส่งเอกสาร และข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เพื่อทำการสมัคร

ตรวจทานข้อมูล

หลังจากทำใบสมัครเสร็จแล้ว จะให้ลูกค้าตรวจทานข้อมูลเพื่อความถูกต้อง

ชำระค่าบริการ

หลังจากเอกสารถูกต้องทั้งหมด ก็จะให้ลูกค้าชำระค่าบริการ และค่าธรรมเนียมวีซ่า เพื่อทำการนัดหมายศูนย์ยื่นวีซ่าหรือสถานทูต

เจ้าหน้าที่โทรนัดหมาย

เจ้าหน้าที่โทรนัดหมายกับลูกค้า 1 วัน เพื่อคอนเฟิร์มสถานที่ ที่จะเจอและให้บริการ

อยากขอวีซ่า แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง

Baanvisa ยินดีให้คำปรึกษาการขอวีซ่าเชงเก้น

ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่านักเรียน, วีซ่าธุรกิจ เป็นต้น

เอกสารการขอวีซ่าที่ต้องเตรียม

ใบสมัคร

(Baanvisa บริการจัดการให้)

ใบตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

(Baanvisa บริการจัดการให้)

พาสปอร์ต

เล่มปัจจุบันมีอายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่านํามาด้วย)

สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน

เล่มปัจจุบันมีอายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือน (ถ้ามีคนออกค่าใช้จ่ายให้ ใช้ของคนที่ออกค่าใช้จ่ายให้ด้วย)

หนังสือรับรองการเงิน Bank letter

(หากไม่มีไม่เป็นไร)

ใบจดทะเบียนสมรสหรือใบหย่า

กรณีจดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนหย่า

สําเนาหน้าแสตมป์

ถ่ายสําเนาหน้าแสตมป์ การเดินทางในพาสปอร์ตทุกหน้า

รูปถ่ายสี

รูปถ่ายสีจำนวน 2 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

เอกสารรับรอง

กรณีเป็นพนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองการทํางาน
กรณีมีธุรกิจส่วนตัว ใช้หนังสือรับรองบริษัท
กรณีเป็นข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางาน และ สําเนาบัตรข้าราชการ
กรณีค้าขาย ใช้รูปถ่ายร้านค้า ที่มีผู้ขออยู่ในรูป และที่อยู่ร้านขายของ
กรณีกําลังศึกษาอยู่ ใช้ใบรับรองจากมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน

สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน

(กรณีขอสเตทเมนท์ไม่ทัน ให้สําเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และแนบตัวจริง)

ไม่แน่ใจเอกสาร กลัววีซ่าไม่ผ่าน

Baanvisa ช่วยคุณได้

เรามีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้คำแนะนำตลอด 24 ชม.

รีวิวจากลูกค้า

#ทำวีซ่าเชงเก้น #ทำวีซ่าเชงเก้นด่วน #ทำวีซ่าschengen #ทำวีซ่าท่องเที่ยวยุโรป