Baanvisa

logo Baanvisa

การขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

อังกฤษ เป็นประเทศที่คนไทยนิยมเดินทางไปเป็นจำนวนมากต่อปี เนื่องจากมีวัฒนธรรมเก่าแก่ประเทศหนึ่งของโลก แต่การเดินทางไปประเทศอังกฤษนั้น ต้องทำวีซ่า เพราะรัฐบาลอังกฤษ ยังให้ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทย ต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ และประเทศอังกฤษนี้ก็มี ประเภทวีซ่าค่อนข้างเยอะ ตั้งแต่ ท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน ธุรกิจ เรียนระยะสั้น เรียนระยะยาว คู่หมั้น คู่สมรส แข่งกีฬา

Written by Baanvisa

ทำวีซ่าอังกฤษกับเราดีอย่างไร

บริษัทบ้านวีซ่าเป็นบริษัทที่ทำวีซ่าอังกฤษมาอย่างยาวนาน และลูกค้าวีซ่าอังกฤษของเรา น่าจะมีจำนวนติดอันดับแน่นอน เพราะเราทำด้วยความรวดเร็วและประทับใจ

บ้านวีซ่ามีประสบการณ์ทำ วีซ่านักเรียน Tier 4, วีซ่านักเรียน short term, วีซ่ากลุ่มของโรงเรียนที่ไปซัมเมอร์หลายๆโรงเรียน, วีซ่าธุรกิจ และวีซ่ายัายถิ่นฐาน เช่น แต่งงาน และ คู่สมรส เป็นตัน 

เนื่องด้วยการที่อยู่ในวงการนี้มานาน ทำให้เราทราบความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงต่างๆของศูนย์ยื่นวีซ่าก็ดี หรือการเปลี่ยนแปลงของการตรวจคนเข้าเมืองอังกฤษเองก็ดี ทำให้ลูกค้าของเรามั่นใจ และทำ application ได้อย่างไม่ผิดพลาด  

นอกจากนี้ เรายังช่วยให้คำแนะนำลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ซึ่งบางครั้งลูกค้าเข้ามาถาม ทางแอดมินเราก็ยินดีตอบทันทีแบบไม่มีกั๊ก ด้วยการเป็นตัวของตัวเอง และเข้าถึงง่ายของบ้านวีซ่าแล้ว ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเราได้อย่างสบายใจ และยินดีที่จะใช้บริการกับเราเพราะ บ้านวีซ่างานดี งานไว ไม่แพง และลูกค้าของเราก็แวะเวียนมาใช้บริการกันเป็นขาประจำกันเลย

Written by Baanvisa

ประเภทของวีซ่าอังกฤษที่เราให้บริการ

วีซ่าท่องเที่ยว หรือวีซ่าเยี่ยมเยือน

เดินทางไประยะสั้นเพื่อจุดประสงค์การท่องเที่ยว หรือเยี่ยมแฟนที่เคยเจอกันแล้ว

วีซ่าธุรกิจ

ไปเข้าร่วมสัมมนา ประชุม หรือออกงานแฟร์

วีซ่านักเรียน

เรียนภาษาระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน

วีซ่านักเรียน ระยะยาว

เรียนหลักสูตรตามโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยที่ต้องมีเอกสาร ที่เรียกว่า COE จากโรงเรียน

วีซ่าแข่งกีฬา

เพื่อแข่งกีฬา เช่น กอล์ฟ เทนนิส

วีซ่านักลงทุน

เพื่อการลงทุน และทำธุรกิจขนาดใหญ่

วีซ่าคู่สมรส

เดินทางไปอาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย

วีซ่าคู่หมั้น

เดินทางไปสมรส และอาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย

การดำเนินการขอวีซ่าอังกฤษ

มัดจำการดำเนินการ

ชำระค่ามัดจำการดำเนินการทำวีซ่า

ส่งเอกสารและข้อมูล

ส่งเอกสาร และข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เพื่อทำการสมัคร

ตรวจทานข้อมูล

หลังจากทำใบสมัครเสร็จแล้ว จะให้ลูกค้าตรวจทานข้อมูลเพื่อความถูกต้อง

ชำระค่าบริการ

หลังจากเอกสารถูกต้องทั้งหมด ก็จะให้ลูกค้าชำระค่าบริการ และค่าธรรมเนียมวีซ่า เพื่อทำการนัดหมายศูนย์ยื่นวีซ่าหรือสถานทูต

เจ้าหน้าที่โทรนัดหมาย

เจ้าหน้าที่โทรนัดหมายกับลูกค้า 1 วัน เพื่อคอนเฟิร์มสถานที่ ที่จะเจอและให้บริการ

อยากขอวีซ่า แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง

Baanvisa ยินดีให้คำปรึกษาการขอวีซ่าอังกฤษ

ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่านักเรียน, วีซ่าธุรกิจ เป็นต้น

เอกสารการขอวีซ่าที่ต้องเตรียม

ใบสมัคร

(Baanvisa บริการจัดการให้)

ใบตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

(Baanvisa บริการจัดการให้)

พาสปอร์ต

เล่มปัจจุบันมีอายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่านํามาด้วย)

สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน

เล่มปัจจุบันมีอายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือน (ถ้ามีคนออกค่าใช้จ่ายให้ ใช้ของคนที่ออกค่าใช้จ่ายให้ด้วย)

หนังสือรับรองการเงิน Bank letter

(หากไม่มีไม่เป็นไร)

ใบจดทะเบียนสมรสหรือใบหย่า

กรณีจดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนหย่า

สําเนาหน้าแสตมป์

ถ่ายสําเนาหน้าแสตมป์ การเดินทางในพาสปอร์ตทุกหน้า

รูปถ่ายสี

รูปถ่ายสีจำนวน 2 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

เอกสารรับรอง

กรณีเป็นพนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองการทํางาน
กรณีมีธุรกิจส่วนตัว ใช้หนังสือรับรองบริษัท
กรณีเป็นข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางาน และ สําเนาบัตรข้าราชการ
กรณีค้าขาย ใช้รูปถ่ายร้านค้า ที่มีผู้ขออยู่ในรูป และที่อยู่ร้านขายของ
กรณีกําลังศึกษาอยู่ ใช้ใบรับรองจากมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน

สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน

(กรณีขอสเตทเมนท์ไม่ทัน ให้สําเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และแนบตัวจริง)

ไม่แน่ใจเอกสาร กลัววีซ่าไม่ผ่าน

Baanvisa ช่วยคุณได้

เรามีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้คำแนะนำตลอด 24 ชม.

รีวิวจากลูกค้า

#ทำวีซ่าอังกฤษ #ทำวีซ่าอังกฤษด่วน #ทำวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ